TECH-SLICE: Optimització dels processos productius i energètics de sala de llescat mitjançant sensorització i digitalització

  El control dels equips de temperatura és essencial per assegurar la seguretat alimentaria dels productes. La temperatura és un dels punts crítics en tota la cadena de producció dels aliments, i més concretament en productes carni, degut al seu alt contingut en aigua i nutrients. Així doncs, si s’alteren les condicions òptimes de refredament d’aquests, es poden modificar tant les qualitats organolèptiques d’aquests com disminuir la vida útil dels productes degut al creixement de microorganismes no desitjats.

  D’aquesta manera, una de les formes per poder prevenir riscos alimentaris i evitar la generació de residus alimentaris degut a una mala refrigeració i congelació, és mitjançant la utilització de sensors, registres i dades que es recullin diàriament i un anàlisis d’aquests en les plantes de fabricació.

  En el projecte TECH-SLICE i amb la finalitat de millorar l’eficiència dels processos productius de la sala de llescat de Vila Rovira SL des del punt de vista energètic, a partir de les dades capturades per els sensors d’ITISA, és d’especial rellevància realitzar un anàlisis d’aquests per a poder aplicar mesures per a l’estalvi energètic de les diferents sales i així aconseguir la màxima sostenibilitat i un impacte positiu en el medi ambient. Per aquest motiu, és important la participació d’ARC BCN, que aportarà l’experiència necessària adquirida en diferents àmbits industrials i donarà un valor afegir al projecte en quan a donar una visió tant en el procés energètic global de producció de Vila Rovira com en aspecte més concrets per a la millora de l’eficiència energètica.

  Aquest és un projecte interclúster, on Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i INNOVACC treballen conjuntament per fer difusió del projecte i aconseguir un impacte entre els seus associats i el sector en general.

  Objectius

  Els principals objectius del projecte son:

  • Estudiar la millor solució de sensorització de les diferents zones de treball, sales blanques i càmeres de refrigeració, així com també els equips de producció d’aigua calenta de Vila Rovira SL.
  • La creació d’un software per poder controlar les diferents temperatures i pressions a temps real, ajustar les hores òptimes de funcionament tant per poder optimitzar el consum energètic com per controlar les temperatures òptimes de llescat de l’empresa Vila Rovira SL.
  • Registrar tota la informació dels sensors de temperatura i pressió al núvol i integrar aquesta integrar-la en el procés de producció de Vila Rovira SL per poder tenir una traçabilitat completa de les temperatures a les que ha estat sotmès el producte final i poder garantir una correcta salubritat alimentaria.
  • Monitoritzar internament les temperatures i pressions de les sales de treball i càmeres de refrigeració i poder regular-lo segons tarifes energètiques.
  • Alertes enfront incidències a temps real, disposar d’alertes immediates davant qualsevol desviació de les temperatures establertes.
  • Estudiar els punts crítics energètics dels processos de Vila Rovira SL i aconseguir una millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions a partir de les dades recollides digitalment mitjançant sensors i integrar-los.
  • Incorporar els aspectes relatius a la gestió energètica de les instal·lacions i processos al sistema d’alertes anteriorment indicades per a facilitar la pressa de decisions.

  Participants

  • Vila Rovira SL
  • Plana Hurtós Enginyers SLP
  • Esynapsing Intelligent Business SL
  • ITISA SL
  • Armengol & Ros Consultors i Associats SLP
  • Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC)
  • INNOVACC
  Pressupost total planejatAjust previst
  150.045,32 €118.335,26 €

  Amb el suport de: