Sistema complet de control de l’horari laboral i organització del temps de treball, amb diferents jerarquies: administrador, director, cap departament i treballador. Gestió de les vacances, permisos i baixes.

Possibilitat d’integració amb diverses plataformes, actualitzable i escalable.

Preus alta entre 60€ i 1.000€
Quota anual entre 65€ i 2.400€
Integració amb altres sistemes entre 2.000€ i 5.000€


Ref. ADP003

Programa els controls operatius, neteges i desinfeccions que s’han de realitzar al dia a dia i disposa d’una visualització en temps real del conjunt de l’empresa. Amb la gestió d’incidències, es compleix la normativa PNCH requerida pel sector.

Possibilitat d’integració amb diverses plataformes, actualitzable i escalable.

Preus alta entre 60€ i 1.000€
Quota anual entre 65€ i 2.400€
Integració amb altres sistemes entre 2.000€ i 5.000€


Ref. ADP004

Amb Power Automate implementarem fluxes de treball a la teva companyia per automatitzar els processos rutinaris que generen ineficiència i millorar la qualitat del treball realitzat.
D’aquesta manera, pretenem crear un entorn on les tasques rutinàries quedin totalment cobertes mitjançant fluxes de treball automàtics per poder destinar més hores de treball a les tasques amb més valor.

Possibilitat d’integració amb diverses plataformes, actualitzable i escalable.

Preus entre 1.200€ i 6.000€
No inclou llicència del Power Automate


Ref. ADP005

Un pla de manteniment i gestió d’equips amb un llistat d’elements sota manteniment, fitxa d’equips i màquines i històric de manteniments preventius, correctius i de control.

Possibilitat d’integració amb diverses plataformes, actualitzable i escalable.

Preus alta entre 500€ i 3.500€
Quota mensual 9€ usuari/mes
Cost extra si hi ha parametritzacions específiques


Ref. ADP006

Programació específica de processos

Desenvolupament de processos de gestió al núvol centrats en les necessitats de l’empresa i adaptables als canvis de l’entorn de treball.

Possibilitat d’integració amb diverses plataformes, actualitzable i escalable.

Preus alta a partir de 5.000€

Ref. ADP007

Oblida’t del full de despeses de cada mes: fotografia els teus tiquets (restaurants, viatges, quilòmetres, …) amb el teu telèfon i fes tota la gestió al núvol a través d’APP.

Fluxes d’aprovació personalitzables, generació automàtica dels pagaments, informes diversos.
Possibilitat d’integració amb diverses plataformes, actualitzable i escalable.

Preus alta entre 250€ i 1.300€
Quota mensual 5€ usuari/mes


Ref. ADP008