L’èxit dels nostres clients és també el nostre èxit


eSynapsing és una empresa tecnològica especialitzada en el disseny i implementació de solucions de Business Intelligence per la gestió del negoci en temps real.

La nostra missió és transformar les dades en informació, i la informació en coneixement per a la presa de decisions per al negoci, és a dir, donem veu a les dades.

La intel·ligència de negoci actua com un factor estratègic per a una empresa o organització, generant un potencial avantatge
competitiu, que no és altre que proporcionar informació privilegiada per respondre als problemes de negoci.

Les nostres solucions permeten:

  • Observar què està passant.
  • Comprendre per què passa.
  • Predir què passaria.
  • Decidir quin camí s’ha de seguir.

El nostre equip està format per professionals amb qualificació i experiència en el mercat, l’objectiu dels quals és proporcionar a les empreses dels diferents sectors, d’eines que els permetin optimitzar la seva gestió i control d’una manera automàtica, i que aquestes eines també permetin fer previsions i així anticipar-se a l’evolució del mercat.

L’evolució de les TI fa que les empreses si volen ser àgils, eficients i flexibles, necessiten poder-se adaptar ràpidament amb un mercat que canvia contínuament i molt ràpidament. Nosaltres proporcionem eines que permeten aquesta transformació.