Software Programa Normalizat Control Higiene

Software PNCH: HIGEA

Aplicació de registre de controls i incidències en indústria agroalimentària per complir el “Programa Normalizado de Control de la Higiene”

Software Programa Normalizat Control Higiene

Un sistema especialitzat pel control complet de tots els procediments de pre-operatius, operatius, neteges i desinfeccions que s’han de realitzar a l’empresa agroalimentària, amb històric i monitoratge a temps real de les dades recopilades. Per aquest motiu neix el software de Programa Normalitzat de Control d’Higiene (PNCH) HIGEA.

Es tracta d’una aplicació adaptada a les necessitats del procés de cada empresa i permetrà aconseguir un control exhaustiu i digitalitzat. Es facilitarà de forma exponencial els processos d’auditories alimentàries que porten a terme les empreses del sector.

Quina problemàtica resol el software HIGEA en el Programa Normalitzat de Control d’Higiene?

Molts procediments es realitzen en paper, on és difícil mantenir un seguiment de tots aquests i poder-ne fer un anàlisi posterior consistent, així com la pèrdua de dades per errors de registre o pèrdua de documentació.

Característiques del programa HIGEA

Adaptat a la normativa PNCH (Programa Normalizado del Control de la Higiene) pel seu compliment

Completament parametritzable per l’usuari

Control i verificació per cada centre i zona de treball

Relació d’incidències per cada un dels controls

Circuits de validació dels registres i les incidències

Identificació de qui i quan s’executa cada acció segons el perfil: operari, qualitat, administrador i auditor

Informes de controls en temps real i analítica de tendències

Mòduls preparats per a diferents dispositius de sobretaula: Tablet i mòbil

Procés totalment digitalitzat

Generació de documentació al moment

Pujada d’imatges i vídeos per complementar els controls i les incidències fetes


BÀSIC

Assignació de treballadors a centres

Tancament i registre d’incidències per treballadors

AVANÇAT

Enviament de correus electrònics automàtics

Assignació de treballadors a controls de centres concrets

Vols saber més sobre el software Programa Normalitzat de Control de la Higiene? Pots contactar amb nosaltres quan vulguis!