Programa Normalitzat de Control de Higiene

Què és el PNCH i com s’aplica a empreses alimentàries?

El PNCH, o Programa Normalitzat de Control Regular de la Higiene, és essencial per garantir la seguretat alimentària en empreses alimentàries. Aquest programa s’aplica mitjançant l’elaboració, el disseny, l’aplicació i el manteniment de procediments normalitzats que permeten prevenir la contaminació directa dels productes abans i durant les operacions. A més, el PNCH ha de constar d’una data d’aplicació inicial i les dates de revisió quan se’n faci qualsevol modificació.

Quins són els objectius del PNCH en empreses alimentàries?

Els objectius del PNCH en empreses alimentàries són garantir la higiene, prevenir la contaminació directa dels productes abans i durant les operacions, establir procediments normalitzats per al control regular de la higiene, identificar els responsables en implementar els requisits específics del PNCH i establir-ne una data d’aplicació inicial i les dates de revisió quan se’n faci qualsevol modificació.

Quines empreses alimentàries estan obligades a implementar el PNCH?

Les empreses alimentàries que vulguin ser autoritzades per exportar a tercers països estan obligades a implementar el PNCH. A més, qualsevol establiment que hagi de desenvolupar, aplicar i mantenir un PNCH segons els requisits dautorització també està obligat a implementar-lo.

Què controles marca el PNCH a empreses alimentàries?

El PNCH estableix quatre requisits específics que han de ser complerts per les empreses alimentàries que ho implementin: aplicació i monitorització, accions correctores, manteniment i registres. El monitoratge és equivalent a vigilància o control, mentre que el manteniment és equivalent a avaluació efectivitat o verificació del PNCH. A més, el programa ha de descriure els procediments que l’empresa alimentària realitza diàriament per prevenir la contaminació directa dels productes abans de les operacions (procediments preoperatius) i durant les operacions (procediments operatius). Tots aquests controls es poden fer a través del nostre programari PNCH – HIGEA.

A continuació podeu descarregar els documents relacionats amb el PROGRAMA NORMALITZAT DE CONTROL D’HIGIENE

Si la vostra empresa alimentària necessita implementar el PNCH, no dubtis a consultar el nostre programari de control d’higiene. T’oferim una solució integral i personalitzada per garantir la seguretat alimentària a la teva empresa. Contacta’ns avui mateix!