Les funcionalitats que cobreixen ambdues solucions són:

Integració de dades amb altres bases de dades.


Panells de dades estructurats i visuals: Compte de perdues i guanys, balanç de situació, històrics, ratis financers, ratis de rendebilitat i de gestió amb segmentacions dinàmiques.


Emmagatzematge de dades: disposareu d’una capacitat d’emmagatzematge com a mínim d’1GB per usuari. La solució permet emmagatzemar dades en funció del pla escollit.


Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o documents d’Excel, creant sinergies i compatiblitats amb diferents programes que utilitzis comunament.