PROQualityTrack. Sistema de Control de Qualitat Professional de la fabricació d’embotits curats

Els objectius principals d’aquest projecte són:

Disseny d’una plataforma al núvol accessible des de diversos dispositius per a la gestió de controls de qualitat en processos d’embotició, llescat i envasament amb gas i al buit.

La plataforma integra balances IoT per a la recollida automàtica de pesades. Els controls inclouen soldadura, atmosfera, detecció de metalls, pes i envasos, amb la capacitat de parametritzar-los i crear nous processos. El personal registra resultats a través de tauletes, amb registres d’usuaris i data/hora. Les incidències es notifiquen automàticament al responsable de qualitat, i es poden adjuntar fotos. La interfície visual mostra l’estat de les línies de producció i prioritza el control de pes, incloent la integració de noves balances.

Amb el recolzament: