Automatització Robòtica de Processos (RPA)

Deixa que Power Automate s’encarregui de les tasques rutinàries i concentra’t en allò important

L’Automatització Robòtica de Processos (RPA, per les seves sigles en anglès) és una tecnologia que permet automatitzar tasques repetitives basades en regles, normalment realitzades per humans, utilitzant “robots” o programari per emular accions a interfícies d’usuari. Aquesta tecnologia pot interactuar amb aplicacions i sistemes de la mateixa manera que ho faria una persona, però sense requerir una intervenció humana directa. Power Automate Desktop és una eina de RPA que facilita la creació, gestió i desplegament d’aquests “robots” per automatitzar tasques en l’entorn Windows.

Exemples pràctics

Automatització de l’Extracció de Dades Web

Facilita la recollida de dades des de pàgines web específiques i la seva integració automàtica en bases de dades o sistemes empresarials, millorant l’eficiència en la recopilació d’informació crítica per al negoci.


Optimització de Tasques en Excel

Permet automatitzar operacions repetitives en fulls de càlcul, com ara l’extracció, inserció i actualització de dades, així com la combinació de diversos fulls per a l’anàlisi, sense la necessitat d’intervenció manual.


Actualització i Monitorització d’Informes

Automatitza l’actualització de reports a intervals regulars i envia notificacions o alertes quan s’identifiquen desviacions o anomalies en les dades, permetent una resposta ràpida davant de canvis o problemes.


Integració de Dades entre Sistemes

Simplifica el trasllat d’informació entre diferents plataformes o aplicacions d’empresa, garantint una major coherència i disponibilitat de les dades a través de tota l’organització.


Gestió Automatitzada de Correus Electrònics

Configura robots per processar i respondre a correus electrònics basant-se en criteris predefinits, com ara filtrar sol·licituds, extracció d’informació clau, i redirecció a les persones o departaments corresponents.


Completament Automàtic de Formularis

Agilitza el procés d’introducció de dades en formularis en línia o aplicacions internes, millorant la precisió i reduint el temps dedicat a tasques administratives.


Reconeixement Òptic de Caràcters (OCR)

Utilitza l’OCR per llegir i extreure text i dades de documents escanejats o imatges, convertint-los en formats editables o per a la seva posterior anàlisi i processament.


Creació de Fluxos de Treball Automatitzats

Disposa d’eines per a l’establiment de processos de treball seqüencials o basats en regles, assegurant que les tasques es realitzin de manera ordenada i eficient.


Manipulació i Gestió de PDFs

Ofereix la capacitat d’editar, combinar, separar o convertir fitxers PDF automàticament, facilitant la gestió de documents sense esforç manual.


Automatització de Còpies de Seguretat

Programa la realització periòdica de còpies de seguretat de dades crítiques de l’empresa, assegurant una protecció contínua i la capacitat de recuperació davant de pèrdues de dades.