INN-CLOUD. Plataforma digital interactiva per la co-creació de projectes d’innovació del sector carni i la proteïna alternativa

Els objectius principals d’aquest projecte són:

Dissenyar una plataforma col·laborativa que permeti facilitar la detecció de propostes i reptes del sector agroalimentari de les empreses, respecte les tendències actuals del mercat del territori català. I així, impulsar projectes amb un clar component innovador que permeti un avanç important del sector i al mateix temps, reforçar la imatge actual de sector primari i la sostenibilitat. Aquesta plataforma serà creada per respondre a les necessitats especifiques del sistema agroalimentari i està estretament alineada amb els eixos estratègics del PEAC.

Amb el recolzament: